Tercera part del curs Curs BBDD i Java centrada en l’anàlisi de la programació de bases de dades objecte-relacionals amb Oracle.

Tota la informació està disponible al web de Oracle: