Proves de compilació i renderització de posts.

Proves de renderització de posts

Llistat de codi font amb detecció de sintaxi:

 1 import java.net.*;
 2 import java.io.*;
 3 
 4 public class URLgetMinim {
 5  public static void main(String[] args) {
 6   try {
 7    // Anàlisi dels arguments: 1 o 2
 8    if ((args.length == 0) || (args.length > 2)) {
 9     StackTraceElement[] stack = Thread.currentThread().getStackTrace();
10     String progname = stack[stack.length-1].getClassName();
11     System.err.println("Ús: " + progname + " url [filename]");
12     System.err.println();
13     System.exit(-1);
14    }
15    // Obtenim l'objecte URL a partir del primer argument
16    URL url = new URI(args[0]).toURL();
17    // Obtenim el nom de l'arxiu per desar la descàrrega
18    String filename = null;
19    if (args.length == 2) filename = args[1];
20    else {
21     filename = url.getFile();
22     if (!filename.isEmpty())
23      filename = filename.substring(filename.lastIndexOf('/') + 1);
24     if (filename.isEmpty()) filename = "index";
25    }
26    // Establim un objecte URLConnection per connectar-nos-hi
27    URLConnection conn = url.openConnection();
28    conn.connect();
29    // Obrim els canals de lectura i escriptura
30    BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(conn.getInputStream());
31    OutputStream out = new FileOutputStream(filename);
32    // Procés de descàrrega en blocs de 1024 bytes a través de buffer
33    long total = 0;
34    byte buf[] = new byte[1024];
35    int len;
36    while ((len = in.read(buf)) != -1) {
37     total += len;
38     out.write(buf, 0, len);
39    }
40    in.close();
41    out.close();
42    // Resum final
43    System.out.println(total + " bytes descarregats com a " + filename);
44    System.exit(0);
45   }
46   catch(Exception e) {
47    // Gestió de l'excepció generada
48    System.err.println("ERROR [" + e.getClass().getName() + "]: " + 
49              e.getMessage());
50    System.exit(-1);
51   }
52  }
53 }
URLgetMinim.java

I ara complet i amb peu…

 1 import java.net.*;
 2 import java.io.*;
 3 
 4 public class URLgetMinim {
 5  public static void main(String[] args) {
 6   try {
 7    // Anàlisi dels arguments: 1 o 2
 8    if ((args.length == 0) || (args.length > 2)) {
 9     StackTraceElement[] stack = Thread.currentThread().getStackTrace();
10     String progname = stack[stack.length-1].getClassName();
11     System.err.println("Ús: " + progname + " url [filename]");
12     System.err.println();
13     System.exit(-1);
14    }
15    // Obtenim l'objecte URL a partir del primer argument
16    URL url = new URI(args[0]).toURL();
17    // Obtenim el nom de l'arxiu per desar la descàrrega
18    String filename = null;
19    if (args.length == 2) filename = args[1];
20    else {
21     filename = url.getFile();
22     if (!filename.isEmpty())
23      filename = filename.substring(filename.lastIndexOf('/') + 1);
24     if (filename.isEmpty()) filename = "index";
25    }
26    // Establim un objecte URLConnection per connectar-nos-hi
27    URLConnection conn = url.openConnection();
28    conn.connect();
29    // Obrim els canals de lectura i escriptura
30    BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(conn.getInputStream());
31    OutputStream out = new FileOutputStream(filename);
32    // Procés de descàrrega en blocs de 1024 bytes a través de buffer
33    long total = 0;
34    byte buf[] = new byte[1024];
35    int len;
36    while ((len = in.read(buf)) != -1) {
37     total += len;
38     out.write(buf, 0, len);
39    }
40    in.close();
41    out.close();
42    // Resum final
43    System.out.println(total + " bytes descarregats com a " + filename);
44    System.exit(0);
45   }
46   catch(Exception e) {
47    // Gestió de l'excepció generada
48    System.err.println("ERROR [" + e.getClass().getName() + "]: " + 
49              e.getMessage());
50    System.exit(-1);
51   }
52  }
53 }
URLgetMinim.java

Ara en línia amb la font del post:

1 #include <stdio.h>
2 
3 int main(int argc, char *argv[]) {
4  printf("Hola, què tal?\n");
5  return 0;
6 }

Attention!

And now some Java code:

1 import java.util.*;
2 
3 public class Test {
4  public static void main(String[] args) {
5   System.out.println("Hello!");
6  }
7 }

Prova

Està bé, oi?

1 #include <stdio.h>
2 
3 int main(char argc, char *argv[]) {
4  printf("Una línia de text molt llarga, excessivament llarga per a la pantalla perquè té massa caràcters, molts!\n");
5  return 0;
6 }

I sense deixar d’esmentar al gran mestre…

Maecenas sollicitudin erat libero tristique tellus, nonummy ac, nonummy ac, lacinia neque iaculis quis, ullamcorper nec, metus id velit consectetuer adipiscing pretium quam metus id velit tempus molestie, egestas leo.