Proves de compilació i renderització de posts.

Proves (2)

M’agradaria provar ara algunes característiques relacionades amb la renderització de blocs de fòrmules escrites amb el sistema $\LaTeX$.

Per exemple, el text $\LaTeX$ s’obté escrivint la sentència $\LaTeX$ directament en l’arxiu markdown d’origen del post.

Podem escriure expressions directament en línia utilitzant els símbols de $, com per exemple fent $l = 2 \pi r$, resultant $l = 2 \pi r$.

Es pot utilitzar la notació $\LaTeX$ en qualsevol punt del document. Per exemple, dins d’un blockquote com el següent:

La longitud d’una circunferència de radi $r$ es calcula com a $l=2\pi r$, mentre que la superfície del cercle de radi $r$ s’obtindrà amb $S=\pi r^2$.

També podem escriure matemàtiques en bloc de paràgraf, però ara amb les marques $$. És a dir, doblant el símbol del dòlar.

Per exemple,

Aquesta expressió s’ha aconseguit escrivint:

$$ax^2+bx+c=0 \Rightarrow x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

Un altre exemple:

Que s’ha fet amb:

$$e^{j\pi}-1=0$$

Un exemple més complicat:

Que s’ha aconseguit escrivint amb:

$$f(x) = \begin{cases}
e^x & \text{si } x \geq 0 \\
1   & \text{si } x < 0
\end{cases}$$

Uns exemples més:

Que s’han aconseguit escrivint

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\left.\begin{aligned}
B'&=-\partial \times E,\\
E'&=\partial \times B - 4\pi j,
\end{aligned}\right\} \qquad \text{Maxwell's equations}$$

$$\begin{alignat}{2}
\sigma_1 &= x + y  &\quad \sigma_2 &= \frac{x}{y} \\  
\sigma_1' &= \frac{\partial x + y}{\partial x} & \sigma_2' &= \frac{\partial \frac{x}{y}}{\partial x}
\end{alignat}$$

El compilador que ho permet és el Mathjax. Aquest compilador està integrat en el sistema, de manera que els posts que continguin fórmules siguin automàticament actualitzats en client (aquesta llibreria està implementada en Javascript).